VDL CropTeq Robotics

staat voor automatisering in de (glas)tuinbouw met de focus op autonome robotica en high tech equipment in de behandeling van gewassen.

We innoveren om oplossingen te bieden voor gewasbehandeling en daarmee uiteindelijk de oogstprestatie te verbeteren, voedselverspilling te verminderen en de voedselveiligheid te vergroten.

Het bieden van oplossingen voor arbeidschaarste is onze eerste prioriteit, we brengen daarvoor vision-, robotica- en gewaskennis samen om de toekomst van de horti- en agricultuur met FoodTech te transformeren naar een betere toekomst. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners en de telers.

Doelstelling 

Onze doelstelling is ambitieus: een game changer te zijn in de horti- en agricultuur. Samen met de teler een enorme innovatie impuls geven met slimme automatisering.
Het gaat om prestaties verbeteren, kosten verlagen, voedsel verspilling verkleinen en voedsel veilig produceren.

Met Robotica, Kunstmatige Intelligentie en Vision gaan we arbeidsintensieve handelingen, zoals bladknippen en oogsten in de hoge draad teelt voor altijd veranderen. Niet omdat het kan, maar omdat het nodig is. De arbeidsschaarste voor deze werkzaamheden neemt alleen maar toe en daarmee ook de kosten.

De wereld voedsel behoefte neemt met het groeien van de wereldbevolking ook toe. Robotica zal daarin ook een belangrijke bijdrage gaan leveren. Dan gaat het wel meer om het borgen van voedselkwaliteit en -veiligheid en verhogen van de opbrengsten.

VDL heeft een unieke kennispositie en ervaring in mechatronica, robotica en AGV's. Ook hebben we een zeer gevarieerd trackrecord in de automatisering van massa productie. Dat alles maakt VDL een interessante partner voor telers met hun kennis van gewasteelt.

Deze competenties in combinatie met de state off art vision en kunstmatige intelligentie, maakt het mogelijk om continu te anticiperen op de dagelijks veranderende situaties in een kas.

Jobs to do

Met een vision systeem, kunstmatige intelligentie, een robot en de zogenaamde "end effectors" van een robot nemen we arbeidsintensieve werkzaamheden over van de teler.

Het voordeel van een robot is, dat ze continu taken kunnen herhalen. Door Deep Learning, updates, trainingen en de slimme algoritmes kunnen we de robots steeds effectiver en flexibeler inzetten. Door samen met de teler hiermee actief aan de slag te gaan, is er succes voor beiden partijen

Pain relievers

Het grote voordeel van een robot is dat hij voorspelbaar en betrouwbaar is. Met een robot lever je altijd dezelfde kwaliteit. Je hoeft hem niet op te leiden, hij is niet onverwacht ziek en doet precies wat je met hem "afspreekt".
Denk ook aan neven effecten, zoals minder gedoe met huisvesting of taal- en cultuur verschillen die leiden tot miscommunicatie.
En al het leukste is dat de jaarlijkse kosten - of het een afschrijving is van je investering of een andere financieringsvorm - structureel lager ligt dan de loonkosten. Loonkosten die volgend jaar waarschijnlijk weer hoger liggen.

Gain creators

Een robot die iedere dag langs je gewassen rijdt en de klus klaart, biedt ook nieuwe mogelijkheden. Camera's en sensoren kunnen op "precision farming" niveau informatie verzamelen.

Denk dan aan het verbeteren van je oogstprognose, het optimaal afstemmen van je productie op de vraag. Of het voordeel om alleen te oogsten wat precies op het gewicht zit en je "give away" te reduceren en die extra kilo's te verkopen. Of de mogelijkheid om ziektes of de gevolgen van insecten vroegtijdig te detecteren en met precisie spuiten of andere middelen verdere verspreiding te voorkomen.

Er zijn veel mogelijkheden. Veel meer dan we nu kunnen bedenken. Wij willen samen met de telers, boeren maar ook andere start-up's dit gaan ontdekken.

Samenwerking 

Wij zoeken graag samen met de telers de applicaties die mogelijk en haalbaar zijn om door autonome robots zijn uit te voeren.  

Bovenal zijn we gedreven om in die samenwerking met de telers, met de horticulture het scala aan robot toepassingen voortdurend uit te breiden. Dit op basis van ons platform en en onze innovatie gretigheid. Op zoek naar nieuwe “end off arm tools”. Denk hierbij aan oogsten, bestrijden van ziekten of insecten, grondbewerking, voeden, verzorgen etc.

Maar ook nieuwe, nog niet voor mogelijk gehouden toepassingen, gaan we samen ontdekken. Dit allemaal dankzij nieuwe beschikbare technologische ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en autonome robotica.
Die fantastische robotics gaat zondermeer in grote mate een bijdrage leveren aan de groei van precisie-, verticale- en data gedreven land- en tuinbouw.

De bundeling van technologie, kennis en ervaring van onszelf en partners vind je terug in ons robot systeem, met als resultaat een modulair platform. Het weg van vele Minimal Viable Products naar schaalbare geïndustrialiseerde robots.

Kennis en ervaring. 

De kracht van een solide familie bedrijf is dat we doen wat we zeggen.
Al onze technische kennis binnen VDL en onze partners zetten we zonodig in. De high tech van de semicon, de robotica van de autofabricage, de AGV systemen voor havens en niet te vergeten de kennis in ons netwerk, een echte smeltkroes van kennis. 

De telers willen succesvol zijn met hun gewas en product, wij met onze robotica technologie. Samen is dat een enorme kans die VDL graag aangaat met onze Nederlandse telers en boeren.