Na coronadip in 2020 werkt VDL  Groep in eerste halfjaar aan herstel

Na coronadip in 2020 werkt VDL Groep in eerste halfjaar aan herstel

24 september 2021

Na stevig te zijn geraakt door de gevolgen van de coronapandemie in 2020 heeft VDL Groep in de eerste helft van 2021 gewerkt aan herstel. Omzet en resultaat van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven zijn ten opzichte van 2020 gestegen. Vergeleken met 2019 blijven de cijfers achter. Voor de tweede helft van 2021 blijven uitdagingen van formaat actueel, bijvoorbeeld rond de verkrijgbaarheid van materialen.

Na de eerste zes maanden van 2021 bedraagt de gecombineerde omzet 2,5 miljard euro, een stijging van 25 procent ten opzichte van de 2,0 miljard euro na het eerste halfjaar van 2020. Vóór de coronacrisis, na het eerste halfjaar van 2019, noteerde VDL een gecombineerde omzet van 2,9 miljard euro, 16 procent meer dan nu. Het nettoresultaat is na de eerste twee kwartalen van 2021 gestegen van 25 miljoen euro vorig jaar naar 69 miljoen euro nu (2019: 76 miljoen euro). De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) is gestegen van 1.365 miljoen euro in week 1 van 2021 naar 1.631 miljoen euro in week 37. Het aantal medewerkers is sinds eind 2020 (15.464) licht gegroeid naar 15.505 medewerkers.

Vertrouwen

“Door onze strategie van spreiding van risico’s door diversificatie van activiteiten zien we dat het herstel na het coronajaar 2020 heeft ingezet”, stelt president-directeur Willem van der Leegte. “Dat geeft vertrouwen. Desondanks blijven we door de gevolgen van de coronacrisis, mondiale handelsconflicten en economische en conjuncturele ontwikkelingen (zoals hoge inflatie en lage rente) kampen met stevige uitdagingen. Zo resulteren onevenwichtige toeleveringsketens in de beperkte verkrijgbaarheid van materialen en componenten. Deze ontwikkelingen gaan tevens gepaard met schommelingen in de prijzen van materialen. Omstandigheden die extra stuurmanskunst vergen van onze bedrijven.”

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 703 miljoen euro medio vorig jaar gestegen naar 885 miljoen euro. Deze stijging van 26 procent is met name te verklaren doordat de VDL-bedrijven die actief zijn in de hightech zeer goed zijn voorgesorteerd op de groei van klanten. De inzet van de afgelopen jaren op hoogwaardige innovatie heeft deze positie verder versterkt. De orderportefeuille van de divisie Toeleveringen is gestegen.

Autoassemblage

De omzet van VDL Nedcar staat na twee kwartalen op 1.125 miljoen euro. Dat is ten opzichte van de 903 miljoen euro van een jaar geleden een stijging van 25 procent.
Waar door de coronacrisis aanvankelijk de mondiale marktvraag naar nieuwe auto’s is afgenomen, is de productie bij VDL Nedcar in Born gedurende het eerste halfjaar verschillende werkdagen noodgedwongen gestaakt wegens een tekort aan elektronische componenten. Met alle betrokkenen wordt constructief overleg gevoerd over het inhalen van dit productieverlies.


Met het binnenhalen van nieuwe opdrachtgever Canoo is een belangrijke eerste stap gezet om de toekomst van VDL Nedcar op de langere termijn zeker te stellen. Voor deze Amerikaanse startup gaat VDL Nedcar in ieder geval in 2022 en 2023 16.000 voertuigen bouwen. De intentie is dat, afhankelijk van de marktvraag, het volume voor de jaren daarna zal toenemen.
VDL Nedcar streeft naar het tegelijkertijd bedienen van meerdere opdrachtgevers. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met geïnteresseerde partijen. Het produceren van auto’s voor zowel startups als voor gevestigde merken is de ambitie, evenals de lokale assemblage van batterijpakketten en het verbreden van de activiteiten in de waardeketen, zoals prototyping, homologatie en sales & aftersales, al dan niet in samenwerking met partners. Het bouwen van volledig elektrische voertuigen bij VDL Nedcar sluit naadloos aan bij de brede mobiliteitspropositie van VDL Groep.  

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 28 procent gestegen, van 146 miljoen euro een jaar geleden naar 187 miljoen euro. De orderportefeuille van deze divisie is gedaald. De coronacrisis houdt de divisie Bussen, en met name de touringcar-activiteiten, flink in de greep. Positief is dat Europese klanten touringcars van VDL in toenemende mate inzetten in het OV. De touringcarmarkt zal de komende jaren nodig hebben om van de gevolgen van de pandemie te herstellen. Hoewel VDL al beschikt over de lichtste touringcar met het laagste verbruik in de markt, investeert VDL volop in de doorontwikkeling van toekomstige generaties touringcars.  
Doordat overheden, als concessieverlener of als directe klant, moeten zorgen voor een structureel dekkend OV-netwerk en klimaatdoelen niet willen vertragen, blijven openbaarvervoerbedrijven middels nieuwe zero emissie-voertuigen inzetten op verduurzaming van de vloot. VDL is als voorloper op het gebied van elektrische mobiliteit goed gepositioneerd.
De ingeslagen weg om de productie van elektrische stadsbussen te concentreren in Valkenswaard en Roeselare krijgt vorm. Eveneens zijn voorbereidingen in volle gang om in het eerste kwartaal van 2022 in Heerenveen (nu VDL Bus Heerenveen, straks VDL Smart Spaces) op industriële wijze bouwmodules inclusief leidingwerk te gaan produceren voor bouwconcern Van Wijnen. Voor de activiteit chassis is de transitie naar meer assemblageactiviteiten van speciale voertuigen voor derden doorgezet. VDL Bus Chassis in Eindhoven is omgedoopt tot VDL Special Vehicles.
De nieuwe generatie VDL Citea, de elektrische stadsbus van VDL Bus & Coach, is in het voorjaar gelanceerd (programma Zero Compromise). Door de combinatie van ontwerp, maximale gewichtsreductie, batterijen in de vloer en een geoptimaliseerd klimaatsysteem kunnen de e-bussen van verschillende typen meer passagiers vervoeren en is het bereik van de voertuigen uitgebreid. De nieuwe generatie VDL Citea’s zal worden geproduceerd in Valkenswaard en in de nieuwe CO2-neutrale fabriek in Roeselare waarvan de nieuwbouw in het najaar van start gaat.
Met meer dan 900 bussen in 11 landen in Europa is VDL Bus & Coach goed voorgesorteerd. De in februari van dit jaar behaalde 100 miljoen elektrisch kilometers gaan gepaard met een besparing van ongeveer 15 miljoen kilogram CO2-uitstoot.

Eindproducten

De VDL-bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2021 gezamenlijk 305 miljoen euro omgezet ten opzichte van 232 miljoen euro in dezelfde periode van 2020. Deze stijging van 28 procent kan worden verklaard door herstel van de  als gevolg van de coronacrisis teruggelopen marktvraag. De orderportefeuille van de divisie Eindproducten is gestegen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Doordat VDL gedurende de coronacrisis, ten opzichte van 2019, is geconfronteerd met substantieel omzetverlies is over het eerste halfjaar 36 miljoen euro aan NOW-gelden ontvangen. Hiermee zijn salarissen van medewerkers, door VDL aangevuld tot honderd procent, doorbetaald die tijdelijk geen of onvoldoende werk konden verrichten. Wij hebben ervoor gekozen om de NOW die in het eerste kwartaal voor VDL-bedrijven is aangevraagd, terug te betalen indien die werkmaatschappijen het eerste halfjaar winstgevend (exclusief NOW) hebben afgesloten. Daarnaast hebben we voor winstgevende (exclusief NOW) VDL-bedrijven met fors omzetverlies, die dus in aanmerking komen voor NOW-steun, geen beroep gedaan op de noodmaatregel.

Vooruitzichten

Vanaf het prille begin van de coronacrisis is duidelijk dat de gevolgen van de pandemie in de hoogwaardige maakindustrie gaan over de beschikbaarheid van drie factoren: materialen, medewerkers en marktvraag. Om te kunnen produceren, dienen deze drie factoren tegelijkertijd én in voldoende mate aanwezig te zijn. De verwachting is dat ook gedurende het tweede halfjaar van 2021 uitdagingen van formaat actueel zullen blijven, bijvoorbeeld rond onevenwichtige toeleveringsketens en specifiek voor wat betreft de verkrijgbaarheid van materialen.
Naast behoud van werkgelegenheid blijft VDL Groep volop inzetten op investeringsprogramma’s op de gebieden innovatie, elektronica en digitalisering. 

 

Terug naar overzicht